Často Kladené Dotazy

Bude mi tam nahoře zima?

Nebude. Vyhlídkové lety horkovzdušným balónem provádíme ve výškách obvykle do cca 500 m, kde jsou teplotní rozdíly minimální. Průměrný pokles teploty s výškou je 6°C/1000 m. Do výšky 500 m bude zima téměř stejná jako je na zemi.

Co si mám vzít na sebe?

Oblečte si sportovní oblečení u kterého nebude vadit, když se trochu zašpiní. Je možné, že přistaneme na vlhké louce a kostýmek se střevíčky nebude do tohoto terénu tou pravou volbou.

Kolik balón uveze lidí?

Vše záleží na velikosti balónu a s tím spojenou nosností. Naše balóny jsou koncipovány pro maximálně čtyři osoby + pilota. V případě, že budete chtít letět s celou Vaší rodinou, provedeme start s více balóny.

Na rozhledně se necítím nejlépe. Opravdu se nebudu bát v balónu?

Je velmi pravděpodobné, že ne. I naši piloti se na rozhlednách bojí :)

Jak se dá balón řídit?

Balón je ze své podstaty letadlo, u kterého se směr letu dá jen obtížně ovlivnit. Balón totiž letí rychlostí a směrem větru. Pilot balónu však dokáže velmi přesně regulovat výšku letu a protože v různých výškách vítr obvykle fouká odlišným směrem, může i nepřímo změnit směr letu.

Na co a proč balón létá?

Horkovzdušné balóny využívají k vytváření vztlaku ohřátý vzduch, který je lehčí než vzduch okolí. Vzduch v balónu se ohřívá propanovými hořáky, které jsou umístěny nad košem. Četností topení do balónu se tak mění teplota vzduchu v obalu balónu a tím i vztlak horkého vzduchu. Vztlak pak ovlivňuje rychlost stoupání a klesání balónu.

Je třeba pro létání balónem nějaké oprávnění?

Samozřejmě. Podmínkou pro získání pilotního průkazu opravňujícího pilota k létání s horkovzdušnými balóny je absolvování náročného pilotního výcviku v letecké škole, který se skládá z teoretické přípravy a praktických cvičení pod dohledem zkušeného leteckého instruktora. Pilotní výcvik je zakončen pilotní a teoretickou zkouškou s inspektorem úřadu pro civilní letectví. Pilotní licenci pro pilota horkovzdušných balónů vydává a registruje Český úřad pro civilní letectví.

Jak je hlídán technický stav balónů?

Horkovzdušné balóny, stejně jako všechna ostatní letadla musí procházet pravidelnou technickou kontrolou, která je prováděna u k tomu určené servisní organizace minimálně 1x ročně.

Jakou životnost má horkovzdušný balón?

Horkovzdušný balón má životnost cca 500 letových hodin.

Provozujete balónové lety i s dětmi?

Samozřejmě, lety balónem provádíme i s dětmi od sedmi let. Děti však musí být v doprovodu dospělé osoby.