Poděkování

v rubrice Reference, 17.5.2011

Dobrý den páni hrabata.

8. května l. p. 2011 jsme se s Vámi zúčastnili v Plzni krásného letu. Vaše CD + certifikáty v pořádku došly do našich vznešených rukou. Přes počáteční strach paní hraběnky se nám dostalo překrásných zážitků (prý by se klidně zúčastnila znovu). Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme mnoho úspěšných letů.

hraběnka Hana von Uherce

hrabě Josef von Uherce.